Osobní bankrot

V roce 2008 vstoupil v platnost Insolvenční zákon, který umožňuje fyzickým osobám, jejichž dluhy přesáhly hranici splatitelnosti, vyhlásit tzv. osobní bankrot v případě, že prokáží soudu svůj poctivý úmysl a dokáží v průběhu pěti let uhradit alespoň 30% svých stávajících dluhů.

Pomůžeme vám projít celým procesem oddlužení, předložit soudu všechny náležitosti a získat jeho souhlas s tímto způsobem oddlužení. U podaných návrhů máme 100% úspěšnost.

Co vám nabízíme

Návrh na oddlužení formou osobního bankrotu musí být podán příslušnému Krajskému soudu na předepsaném mnohastránkovém formuláři spolu s řadou příloh. Zatímco pro laika může být formulář poněkud nesrozumitelný, odborníci  jich už vyplnili celou řadu – známe všechna úskalí, která zde číhají a umíme se jim vyhnout.

Vyplníme a podáme váš návrh na povolení oddlužení spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení, doplníme jej, bude-li to soud požadovat. Společně s vámi, neboť vaše aktivní spolupráce je nezbytná, doložíme všechny požadované přílohy, poradíme vám tam, kde bude mít váš návrh případnou slabinu.

Co musíte doložit

Soudy požadují celou řadu informací o vaší osobě i výši vašich závazků a příjmů. Doložit musíte údaje o svých příjmech za poslední 3 roky, výši očekávaných příjmů v následujících 5 letech, seznam svého majetku, seznam svých závazků, včetně výše všech svých vyživovacích povinností, ke kterým bude rovněž přihlíženo.

Soud může rozhodnout o způsobu oddlužení, a to buďto formou splátkového kalendáře v průběhu následujících 5 let nebo formou prodeje majetku. Jako dlužník máte právo způsob oddlužení navrhnout nebo musíte sdělit soudu, že takový návrh nevznášíte.

Rovněž je možno doložit dohodu s některým z věřitelů, že souhlasí s tím, že hodnota plnění jeho pohledávky bude nižší než zákonem požadovaných minimálních 30%, pokud by se vám jí podařilo dosáhnout. Takováto dohoda může mít klíčový význam v hraničních případech, kdy poměr příjmů a závazků není zcela ideální.

Nejste si jisti, zda splňujete podmínky?

Umíme si poradit s téměř všemi problémy, které by mohly zapříčinit zamítnutí návrhu. Návrhy, které zpracujeme my, budou schváleny! Naše úspěšnost je stoprocentní. Návrh, který by soud zamítl, vůbec nepodáme a poradíme svému klientovi – tedy vám – jiný, příhodnější způsob oddlužení.

Nejste si zcela jisti, že jste dobře porozuměli všem požadavkům a podmínkám? Nevadí! Kontaktujte nás! Jsme tu pro vás, abychom vám pomohli a vše vyřídili k vaší spokojenosti. Neptáme se jak a proč jste se ocitli v současné nezáviděníhodné situaci, abychom vás soudili, snažíme se najít řešení, které uspokojí všechny zúčastněné strany a zajistí vašim věřitelům jejich peníze a vám do budoucna klid.