Oddlužení a exekuce

Osobní bankrot, který do našeho práva vnesl Insolvenční zákon (čtěte více) platící od začátku roku 2008, využily již tisíce lidí. A ti, kdo jej využili, rozhodně neprohloupili. Pyšníme se 100% úspěšností veškerých podaných návrhů na oddlužení.

Výhody osobního bankrotu

Nezpochybnitelnou výhodou osobního bankrotu jako takového je fakt, že se oddlužení děje pod záštitou soudu, od chvíle vyhlášení bankrotu vám věřitelé nesmí navyšovat dluh o pokuty a penále, ale ani o běžné úroky a s okamžitou platností se zastavují všechny dosavadní exekuce a žádné nové nesmí být vykonávány.
Pokud se rozhodnete jít do osobního bankrotu s námi, budeme vás provázet po celou dobu řízení, na žádost soudu návrh doplníme, budeme mít situaci stále pod kontrolou až do úplného a kladného vyřízení. Dohled zajistí náš insolvenční správce vedený v seznamu Ministerstva spravedlnosti.

Splňujete podmínky? Poradíme vám!

Podmínka 1 – Musíte na to mít
V praxi to znamená pravidelný a přitom dostatečně vysoký příjem, z něhož dokážete uhradit v průběhu nejdéle pěti let, minimálně 30% svých stávajících dluhů, nebo dostatečně hodnotný movitý či nemovitý majetek, který budete ochotni prodat.
V tomto směru zhodnotíme vaši situaci na první informativní schůzce, která je zdarma, po předložení vašich příjmů a závazků, v případě nedostatečnosti příjmů nalezneme řešení.

Podmínka 2 – V posledních pěti letech jste nebyli odsouzeni za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy
Pro nezasvěcené – týká se to trestných činů jako je krádež, podvod, zkrácení nebo neodvedení daně, neoprávněné podnikání, atp. Výpis z rejstříku trestů je povinnou přílohou žádosti o osobní bankrot a dokládá, že se ze strany dlužníka nejedná o nepoctivý záměr. Pokud podmínku nesplňujete, dokážeme si poradit s prokázáním poctivého záměru ve většině případů i tak.

Podmínka 3 – V době podání návrhu nesmíte být podnikatelem
Živnost je potřeba zrušit nebo pozastavit. Zákon již však nic neříká o podnikání v době trvání oddlužení.

Podmínka 4 – Vaše závazky nesmí pocházet z podnikatelské činnosti
Víme, že v praxi soudy povolují osobní bankroty v případech, že závazky tohoto typu nepřesahují celkový poměr 20 – 30% z celkového objemu dluhů.

Podmínka 5 – Máte více věřitelů
Jeden velký dluh nestačí. (Jednoduchá praktická rada – přestaňte platit účet za telefon.)

Podmínka 6 – Jste jednoznačně v platební neschopnosti
tzn. máte peněžité závazky po lhůtě splatnosti, a to po dobu delší než 30 dnů, nebo je zcela zřejmé, že tato situace v nejbližší budoucnosti nastane.

Pokud vůbec zvažujete takto drastický krok, zřejmě jste se již dostali na hranici svých sil. Jsme tu od toho, abychom vám pomohli. I zdánlivě neřešitelné situace mají svá řešení, když víte jak na to. A my to víme! Dokážeme to, co by pro vás samotné bylo velmi obtížné, ne-li nemožné, máme zkušenosti s vyplněním návrhu na oddlužení, s jednáním soudů i řadou individuálních překážek. Kontaktujte nás, zbavíme vás s okamžitou platností neodbytných věřitelů, kteří vám píší, telefonují i buší na dveře, zastavíme rozběhnuté exekuce, zamezíme uvalení nových. Zajistíme znovu důstojný život pro vás i členy vaší rodiny.