Oddlužení bez zástavy

Oddlužení není jen osobní bankrot. Lze jej provést různými formami a bez schválení či asistence soudu. Firmy se zabývají všemi dostupnými způsoby oddlužení, které můžete využít, jestliže jste se dostali do obtížné životní situace. Obrátíte-li se na nás, zhodnotíme individuálně na úvodní informativní schůzce váš případ a zdarma navrhneme právě pro vás ideální způsob řešení.

Hodí se právě pro vás oddlužení bez zástavy?

Jestliže vyhodnotíme jako nejschůdnější cestu pro vás oddlužení bez zástavy, jsme schopni vám pomoci, ať již jste občanem České republiky nebo i cizím státním příslušníkem.

Jedinou podmínkou v tomto případě je, že jste svéprávnou osobou způsobilou k právním úkonům. Na rozdíl od oddlužení podle Insolvenčního zákona nám nezáleží na výši vašich příjmů, ani v případě, že jsou nízké, nebudeme požadovat spoludlužníka ani ručitele. Dokonce netrváme ani na bankovním účtu.

Co můžete do oddlužení zahrnout?

Do oddlužení lze zahrnout všechny dluhy uzavřené na území naší republiky bez ohledu na jejich výši. Spadají zde dluhy vzniklé z úvěrů, půjček, kreditních karet, kontokorentů, dlužné pojistné na OSSZ či u zdravotní pojišťovny, dluhy u finančního úřadu, dluhy na nájemném, exekuce i dluhy soukromým osobám. Veškeré tyto částky bez ohledu na jejich výši sloučíme a vy budete nadále hradit platby až do úplného zaplacení dluhu.

Jak nás můžete kontaktovat

Sídlo naší společnosti je v Praze na Sokolovské ulici, najdete nás nedaleko stanice metra Palmovka. Není však nutné se za námi rovnou vydat, jako první kontakt postačí zavolat nebo jen poslat SMS. V co nejkratším termínu vás pak budeme kontaktovat sami, abychom se mohli domluvit na úvodní informativní schůzce. Ta je zdarma a v případě, že zvolíte možnost oddlužení bez zástavy, ani zde nebudete platit žádné poplatky předem.

Co si máte přinést na první schůzku

Jak již bylo výše řečeno, první schůzka je informativní, musíme si zde ujasnit, jaké dluhy, v jaké výši a v jakém stadiu splácení či vymáhání vlastně máte, jaké jsou vaše možnosti splácet a podle toho zvolit individuálně pro vás nejlepší možný způsob řešení.

Proto s sebou přineste nejen samozřejmě svůj občanský průkaz, ale zejména veškeré kopie dokladů, které vám poskytli věřitelé. Počínaje např. úvěrovou smlouvou, přes všechny dopisy a upomínky, které jste postupem času obdrželi, případná soudní rozhodnutí – rozsudky, usnesení, platební rozkazy… Na základě těchto písemností jsme schopni posoudit, jak nejúčelněji vám lze pomoci.

Abyste nevážili zbytečnou cestu

Nově jsme pro vás zavedli službu předschválení vaší žádosti o oddlužení bez zástavy, pokud předpokládáte, že pro vás bude ideální. Po zjištění všech podstatných skutečností, které můžeme provést v rámci telefonního hovoru s vámi, dokážeme vaši žádost vyhodnotit, a to v průběhu pouhých cca 10 minut a v případě, že vyhovíte, vaši žádost tzv. předschválíme.