Společné oddlužení manželů

Rozhodnete-li se pro oddlužení, je potřeba zvážit, zda pro vás bude lepší jít do toho samostatně nebo společně se svým manželským protějškem. Proč a v čem je rozdíl? To vám rádi ozřejmíme na první nezávazné informativní schůzce, kterou poskytují firmy zcela zdarma.

Přestože společné oddlužení manželů není Insolvenčním zákonem nijak zvlášť ošetřeno, v běžné soudní praxi se již zabydlelo. Má ovšem nejen řadu výhod, ale též mnohá úskalí. Klienti se však nemusí ničeho obávat, my je všechna známe a umíme se jim vyhnout. Dostaneme vás z dluhové pasti a poradíme, jak na dluhy vyzrát.

Jak na to

Po analýze vašeho konkrétního případu, kterou pro vás provedeme na základě vámi doložených podkladů o vašich příjmech, majetku a závazcích a rovněž o příjmech, majetku a závazcích vašeho partnera, vám poradíme, který způsob oddlužení bude pro vás lepší, případně možný.

Následně pro vás vyhotovíme návrh na povolení oddlužení a návrh na zahájení insolvenčního řízení, které se společně podávají k místně příslušnému Krajskému soudu. V případě, že se dohodneme na společném oddlužení manželů, vypracujeme návrhy pro oba manžele zvlášť, přičemž již zde se uvádí návrh na sloučení obou řízení.

Na základě tohoto návrhu soud obě řízení sloučí, manželé pak hradí své závazky společně současně z obou příjmů a platí rovněž jen jednu odměnu insolvenčnímu správci.

Výhody společného oddlužení manželů

Jak již bylo uvedeno, v případě společného oddlužení náleží insolvenčnímu správci, kterému je případ přidělen, jen jedna odměna, která měsíčně činí 1 080 korun. Za předpokladu, že jsou oba manželé zaměstnaní – mají příjem, což je ostatně jedna z podmínek schválení osobního bankrotu, ubývají dluhy rychleji.

V případě, že doplatíte celý balík dluhů před uplynutím pětileté lhůty, vaše insolvence končí a vy se můžete vrátit o to dříve do běžného života. Příjmy obou z manželů také mohou lépe pokrýt požadované 30% minimum dluhů, které je nutno splatit, neboť oba manželé uvádějí ve svém návrhu souběžně společné dluhy a soud oběma společně uloží povinnost uhradit z nich alespoň právě výše zmíněných 30%.

Pojistka do budoucna

Nejpodstatnějším důvodem, proč se pro společné oddlužení manželů rozhodnout, je ovšem fakt, že věřiteli zůstává zachována možnost požadovat neuhrazenou část dluhu po spoludlužníkovi, respektive ručiteli, a za spoludlužníka všech závazků vzniklých v době trvání manželství, se automaticky považuje dlužníkův manžel či manželka.

Přestože to zřejmě nebylo původním úmyslem zákonodárců, může tak dojít k situaci, že dluh splacený v poměrné části jedním z manželů v rámci osobního bankrotu, bude věřitelem znovu vymáhán včetně různých pokut a penále po druhém z manželů. Tomuto společné oddlužení manželů spolehlivě zabrání.

Nesplňujete-li podmínky pro společné oddlužení, nevěšte však hlavu, navštivte nás, probereme vaši situaci a doporučíme, co udělat, aby váš návrh zkoumáním soudu prošel. Vždy záleží na celkové výši vašich dluhů i na konkrétních věřitelích, jak se bude situace dále vyvíjet. S námi se však nemusíte bát, máme bohaté zkušenosti a nic nás nezaskočí!